Pengurus

Susunan Pengurus Bloggerngalam
No. 2/BLNG/2011

Mengingat: Telah diadakan pembahasan untuk memilih ketua Bloggerngalam

Menimbang: Perlunya dibentuk pengurus dan distribusi kewenangan dalam Bloggerngalam

Memutuskan: Susunan pengurus Bloggerngalam

Penasehat:
– Sam Ardi a.k.a @sam_ardi
– Risna Cahyati a.k.a @pinkparis
– Gum a.k.a @tiyangsae

Ketua:
– Muhammad Fauzil Haqqi a.k.a @haqqi

Sekretaris:
– Sandy Suryadinata a.k.a @_sandynata

Bendahara:
– Ratih A. Diah a.k.a @divardha

Seksi Acara dan Kopdar:
– Reza Ariefanda a.k.a @rezariefanda

Seksi Arsip dan Dokumentasi
– Rakhmad Maulidi a.k.a @maulidi
– Rizka Fajar Yudhistira a.k.a @fajarembun

Seksi Humas:
– Slamet Widodo a.k.a @slametwidodo
– Noviana Indah a.k.a @nophindahoz
– Ai a.k.a @nengbiker
– Endah C, Dwi A. a.k.a @caressa
– Isdah Ahmad a.k.a @isdahahmad

Seksi Perlengkapan:
– Nicodemus Yusenda Arie Dewana Gregorius a.k.a @botkawos
– Yanuar Catur a.k.a @yanuarcatur
– Yaniko a.k.a @okinay

Seksi Kegiatan:
– seluruh user yang merasa member Bloggerngalam.

Koordinator Cabang Luar Kota:
– Jakarta: Alit Mahendra a.k.a @alitmahendra
– Semarang: K1n6k0n6 a.k.a @novpras

Seksi Kegiatan: seluruh user yang merasa member Bloggerngalam.

Demikian susunan pengurus Bloggerngalam ini dibuat untuk diperhatikan bagi seluruh khalayak online. Kepengurusan berlaku aktif setelah pengumuman ini dirilis di dalam blog http://bloggerngalam.com

Malang, 02 Agustus  2011

TTD

Muhammad Fauzil Haqqi